Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

20220202 AXXES PITP KP 045 J9 A6754

Micro frontends, working apart together

Frontend staat nooit stil. Technologieën, frameworks en toolings zijn in continue beweging om de ontwikkeling van applicaties zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Binnen de wereld van frontend development doen micro frontends hun intrede. Yannick Houbrix, Frontend Consultant bij Inimco en Coach binnen Axxes, ziet deze trend graag verder evolueren bij onze Belgische ondernemingen omwille van verschillende voordelen. Ontdek hier of het gebruik van micro frontends interessant kan zijn voor jouw organisatie en team.

Wat zijn micro frontends en wat zijn de voordelen?

De frontend wereld staat nooit stil en we zien dat vandaag het gebruik van micro frontends een sterke opmars maakt. Micro frontends bestaat al even maar recente ontwikkelingen, zoals de opkomst van nieuwe frameworks, toolings en cases, maken de toepassing hiervan een stuk makkelijker.

Wat kunnen we juist begrijpen onder het gebruik van micro frontends? Met micro frontends kan je met verschillende teams aan één geheel werken, waarbij de frontend wordt opgesplitst in kleinere, beter behapbare stukjes. Op die manier kunnen delen onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en opgeleverd worden, naar analogie met de meer bekende microservices. Bij microservices wordt software opgebouwd aan de hand van verschillende mini-applicaties die elk een eigen taak hebben, maar samen voor de eindgebruiker één geheel vormen. Dit beantwoordt de vraag om teams meer autonomie te geven over een specifiek deel van de applicatie. In een agile omgeving kan dit dus zeker een pluspunt zijn aangezien teams zelf kunnen beslissen hoe hun product gebouwd wordt. Daarnaast stap je ook af van een grote, monolithische frontend die het ontwikkelingsproces enorm kan vertragen.

De voordelen van micro frontends op een rijtje:

  • Je kan teams verantwoordelijkheden geven over kleine stukken
  • Elk team kan apart deployen op zijn/haar eigen tijdlijn
  • Gebruik van verschillende frontend technologieën is mogelijk
  • Speelt in op het agile landschap
  • Sneller problemen oplossen en features ontwikkelen
  • Makkelijker opschalen naar meerdere teams
  • Effectiviteit en efficiëntie van frontend team(s) vergroten
20220202 AXXES PITP KP 037 J9 A6735

Met micro frontends kan je met verschillende teams aan één geheel werken, waarbij de frontend wordt opgesplitst in kleinere, behapbare stukjes. Op die manier kunnen stukjes frontend onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en opgeleverd worden.

Yannick Houbrix - Frontend Consultant & Coach

Omwille van deze voordelen maken al verschillende succesvolle organisaties vandaag gebruik van micro frontends. Zo hebben de development teams bij internationaal maaltijdpakketbedrijf ‘HelloFresh’ reeds grote en snelle stappen kunnen zetten doordat elk project zijn eigen server en geïsoleerde ontwikkelingsomgeving heeft. Developers kunnen vandaag projecten uitvoeren als nooit tevoren. Zo werd bijvoorbeeld de HelloFresh-shop op vier weken door drie mensen volledig uitgerold. Ook de webarchitecten van Zweeds meubelbedrijf ‘IKEA’ geven voor hun online winkelervaring de voorkeur om achterliggend te werken met verschillende, opzichzelfstaande systemen waarbij zowel de backend, als frontend door hetzelfde team worden gebouwd. Verder kozen ook andere bekende bedrijven zoals Zalando, Spotify en SoundCloud reeds voor de opsplitsing van hun frontend.

20220202 AXXES PITP KP 046 J9 A6741

Of het gebruik van micro frontends interessant kan zijn voor jouw organisatie, hangt af van de interne infrastructuur en teamwerking. Het opsplitsen van frontend kan de ontwikkeling van features versnellen, maar het brengt ook een complexiteit met zich mee die niet in alle omgevingen opweegt tegen de voordelen.

Yannick Houbrix - Frontend Consultant & Coach

Zijn micro frontends iets voor jouw organisatie? De aandachtspunten.

Hoewel er steeds meer cases van micro frontends opduiken, zien we het gebruik ervan nog niet vaak in de praktijk terugkomen. Dit komt omdat een applicatie en omgeving zich ertoe moeten lenen. Het bedrijf en teamwerking bepalen of micro frontends een goede keuze is. We zoomen even in op de aandachtspunten.

Micro frontends brengt meer complexiteit met zich mee daar er aparte deployments en resources gemonitord moeten worden. In dit soort werking is goede communicatie tussen verschillende frontend teams doorslaggevend. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden om op een gestandaardiseerde manier te werk te gaan zodat de eindgebruiker deze afzonderlijk ontwikkelde stukjes blijft ervaren als één geheel. Kortom, als een project niet bestaat uit meerdere frontend teams of als de communicatie niet gestroomlijnd is, kunnen micro frontends meer tegenwerken dan er voordeel uit gehaald wordt. In deze situatie kies je beter voor een setup die in de toekomst eventueel makkelijk kan evolueren naar micro frontends. Desondanks groeit de interesse in het gebruik van micro frontends omwille van de vele voordelen. Het advies van Yannick is om je frontend code-base en bedrijfscultuur te optimaliseren voor feature development.

Hoewel er steeds meer cases van micro frontends opduiken, zien we het nog niet vaak in de praktijk terug bij Belgische bedrijven. De interesse in deze techniek groeit echter wel. Als de werking met micro frontends vandaag nog niet opportuun is, kan je je frontend code-base en bedrijfscultuur alvast optimaliseren voor feature development.

Yannick Houbrix - Frontend Consultant & Coach
20220202 AXXES PITP KP 048 J9 A6757

Over Yannick

In 2006 is Yannick gestart als Java Consultant. Hij had echter steeds affiniteit met frontend. In 2014 maakte hij de keuze om zich 100% te focussen op java- en typescript en kreeg hij bij Axxes de opportuniteit om als Coach de Frontend League op te starten. Yannick zijn favoriete framework is Angular, maar hij probeert wel steeds met een open vizier ook andere frameworks te verkennen. Hij haalt veel voldoening uit het opleveren van scalable enterprise applications aan klanten. Sinds 2020 is Yannick ook fervent lid van het NG-BE core team.

Op de hoogte blijven van Axxes Insights?

Benieuwd naar meer Axxes Insights?

Lees meer over de evolutie van online banking en retail, met 'Payment Service Providers' als veilige betaaloplossing.

Lees meer
Axxes