Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Katoen Natie 2

Axxes vernieuwt applicaties die de taken op de werkvloer van Katoen Natie efficiënter maken

Voor de grootschalige update van applicaties schakelde Katoen Natie Axxes in om het proces zo vlot mogelijk laten te verlopen. De uitdaging van het project bestaat erin om deze applicaties zo efficiënt mogelijk te maken.

Front End Logistics

Katoen Natie is een logistiek bedrijf dat op vraag van de klant op maat gemaakte bedrijfsprocessen overneemt. Omdat verschillende softwareapplicaties aan vernieuwing toe waren had het bedrijf nood aan mensen met expertise. Daarom werd Axxes IT-consultant, Nick ingeschakeld als teamleader en volgt hij een team van front-end’ers op. Nick implementeert een universele werkwijze onder de verschillende teams en zorgt ervoor dat elke teamlid de juiste technologische opleiding krijgt.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE APPLICATIES DIE DE TAKEN MAKKELIJKER & EFFICIËNTER MAKEN

Veel oude applicaties hebben nog een lay-out en werking die dateert van 1995. Hiervoor ontwikkelt het front-end team nieuwe applicaties, die gebruiksvriendelijker zijn en de taak van de mensen op werkvloer effectief makkelijker & efficiënter maakt.

Voor de opstart van het project functioneerden veel afdelingen binnen Katoen Natie zelfstandig, de grootste uitdaging was om de teams zo goed mogelijk simultaan te laten werken. “Het is belangrijk om op een overkoepelende manier te werk te gaan met een consistente lay-out. Dit doen we voornamelijk aan de hand van React.”, aldus Nick. “Elke afdeling wil iets anders, bv. een eigen technische oplossing voor een praktische toepassing. Het is onmogelijk om voor elke toepassing een afzonderlijke applicatie te voorzien. Daarom is het belangrijk om consequentie af te dingen en te werken naar een algemene oplossing.”

Een module die het team van front-end’ers nu aan het schrijven is, heeft als doel om stocktellingen in het magazijn zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het voordeel van deze modules is dat ze ook herbruikbaar zijn in andere shellapplicaties. Als één module bijvoorbeeld het beheer van de producten doet, dan kan die ook opnieuw gebruikt worden in een andere shellapplicatie.


EEN GROTE IMPACT OP DE WERKNEMERS BIJ KATOEN NATIE

De vernieuwde applicaties hebben een grote impact op de werknemers van Katoen Natie, ze kunnen nu op een meer gebruiksvriendelijke manier te werk gaan met de software.

Katoen Natie heeft als logistiek bedrijf magazijnen met goederen die continu aangeleverd worden. De stock die hier geteld moet worden is een heuse opdracht, waarbij het groot magazijn verdeeld wordt over een team van mensen. Voor deze toepassing definieert het front-end team van Nick “flows” om het werk op te splitsen onder de werknemers, dit betreft: wie telt wat, hoe moet ik het team van mensen verdelen en hoeveel werd er per persoon gescand.

Als IT-consultant is het steeds een uitdaging om je kennis in de juiste verpakking aan de klant te leveren. Het betreft de juiste technologie te gebruiken, in steeds een andere context en een andere omgevingen. Hier biedt Axxes een goede ondersteuning in het project, door steeds opleidingen te voorzien die technisch heel kort aanleunen bij wat we doen. Deze nauwe samenwerking resulteert dan ook steeds in kwalitatieve IT-oplossingen die volledig up-to-date zijn met de laatste technologieën.

Nick Lauryssen Katoen Natie

Axxes zorgt voor een goede ondersteuning in het project, door steeds opleidingen te voorzien die technisch heel kort aanleunen bij wat we doen.

Nick Lauryssen - Front End Consultant Axxes

UITDAGINGEN VAN PROJECT

  • Axxes consultants zorgen voor meer efficiëntie en tijdswinst in verschillende processen bij Katoen Natie.
  • Ervaren consultants zorgen voor professionele front-end implementaties.
  • Axxes voorziet opleidingen die aansluiten bij praktische toepassingen.

Benieuwd naar een ander project in de logistieke sector?

Bekijk hier hoe onze samenwerking met Jan De Nul verloopt.

Jan De Nul Case
Axxes