Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

AXXES IN DE TOP 3 VAN BESTE WERKPLEKKEN VAN BELGIE* (*voor bedrijven <500 medewerkers)

Axxes voor de 6e keer op rij een Great Place to Work

Tijdens de Great Place to Work Awardshow 2021 – die gezien de COVID-19 maatregelen ook dit jaar als livestream werd uitgezonden – werd Axxes uitgeroepen tot de 3e beste werkplek van België!

Deel dit artikel
Ontwerp zonder titel 1

Al sinds 2016 mogen we ons bij Axxes jaar na jaar een Great Place to Work noemen. En daar zijn we best trots op. Doorheen die 6 jaren zijn we blijven inzetten op een beleid waar respect voor medewerker en klant centraal staan. En dat uit zich in mooie erkenningen:

2016-2018: Great Place to Work Certified label

2019: Top 10 (#9) Great Place to Work ranking

2020: top 5 (#4) Great Place to Work ranking

2021: Top 3 (#3) Great Place to Work ranking – 3e beste werkplek in België!

Context - Wat is Great Place to Work® en een Best Workplace?

Even een recap: Jaarlijks spenderen we gemiddeld 1576 uur op het werk. De manier waarop we samenwerken en plezier hebben met onze collega’s, bepaalt hoe we ons voelen op de werkvloer. Great Place to Work® toonde aan dat goede werkplekken plaatsen zijn waar mensen hun management vertrouwen, ze trots zijn op hun job en ze bovenal plezier beleven op het werk.

Ieder jaar gaat het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School op zoek naar de ‘Best Workplaces’. Zij richten zich in hun onderzoek op twee gebieden. Ten eerste de Trust Index© enquête (of de werknemersbevraging) die onderzoekt hoe medewerkers vertrouwen, trots en collegialiteit ervaren in hun bedrijf. Daarnaast evalueert de Culture Audit© het werkgeversbeleid van de organisaties. Great Place to Work peilt zo naar 5 universele waarden: Geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Bedrijven die hier goed op scoren verkrijgen het label Great Place to Work®. De 10 bedrijven die hier het verste in staan verdienen het certificaat van een Best Workplace.

Tijdens Corona nog meer dan anders: investeren in mensen!

“Axxes is een bedrijf gericht op de kwaliteit van hun werknemers, en op de tevredenheid van hun klanten. Tegelijk ook heel werknemer gericht, niemand is een nummer en iedereen wordt mee in de Axxes vibes getrokken. Een combinatie die goud waard is!”

Open Comment, Trust Index 2021

We moeten je niet vertellen dat de corona pandemie bedrijfsstrategieën beïnvloedt. Ook bij Axxes is dat niet anders. Meer dan ooit stonden onze waarden - groei, kwaliteit en 'feel good'- onder druk. Het vertrouwen is echter nooit verdwenen. Vertrouwen is de rode draad die deze waarden verbindt. Vertrouwen in onze mensen en hun vertrouwen in Axxes als werkgever. Maar ook vertrouwen van onze klanten in Axxes als solide partner in business. Tijdens de Covid-19 crisis hebben we gezien, en voelen we nog steeds, hoe dit vertrouwen ons weerbaar maakt om met de huidige unieke en onvoorspelbare marktomstandigheden om te gaan. Ook in crisistijden blijven we handelen volgens diezelfde waarden. Groei en kwaliteit vertaalt zich in leiderschap dat we in deze tijden tonen. Daarnaast zorgen onze inclusieve corona 'feel good' programma’s voor het behouden en versterken van de band tussen alle Axxes’ers.

Bij Axxes hebben we ons zo goed mogelijk georganiseerd naar deze veranderende omstandigheden. Met een focus op initiatieven om elke individuele werknemer zo goed als mogelijk te begeleiden.

  • Inzet op interne (digitale) communicatie

In tijden van onzekerheid is communicatie met collega’s cruciaal. Medewerkers ten allen tijde correct en snel informeren brengt duidelijkheid en stelt gerust. We hebben dan ook verschillende stappen ondernomen om connected te blijven. Via wekelijkse videoboodschappen van onze Managing Director, stand ups in de verschillende domeinen of digitale babbels aan de koffiemachine. Door te experimenteren met nieuwe digitale tools en digitale activiteiten blijven we voldoende communiceren met onze co-workers.

  • Extra aandacht voor de mentale gezondheid

Lockdown, social distancing, thuisquarantaine, sociale bubbels, staycation,… Het wegvallen van structuur en dagelijkse routine, het beperkt worden in je vrijheid en de controle uit handen moeten geven... Het kan niet ontkend worden dat de maatregelen tegen Covid-19 wegen op onze mentale gezondheid. Als werkgever vinden we het onze plicht hier bij stil te staan. Om deze reden geven we sessies door een mental coach rond het concept psychisch welzijn en hoe we ons kunnen wapenen. Dankzij een directe, individuele opvolging trachten we onze vinger aan de pols te houden. Nu nog meer dan ooit.

  • Business blijven uitbouwen

Ondanks de uitdagende economische conjunctuur blijven we investeren in mensen en projecten. Zo hebben we ervoor gekozen om ook dit jaar schoolverlaters klaar te stomen in ons jaarlijks software development traineeship. Knowledge sharing, opleiding en ruimte om jezelf te ontwikkelen blijft een onaangetaste waarde. Ook blijven we investeren in onze projecten en klantenportfolio om onze consultants uitdagende opportuniteiten te blijven aanbieden.


LOVID-19!

Deze bijzondere omstandigheden doen ons beseffen dat investeren in een duidelijke bedrijfscultuur die inzet op zorg en evolutie voor elke medewerker cruciaal is. Uit zo’n cultuur komt vertrouwen voort, en vertrouwen verzet bergen, zeker in deze tijden.

We willen dan ook graag al onze klanten en medewerkers bedanken voor de flexibiliteit en blijvende inzet in deze bewogen tijden. Vergeet niet dat uitzonderlijke organisaties worden gebouwd door uitzonderlijke werknemers. Bedankt om dagelijks mee te schrijven aan dit verhaal. LOVID!

GPtW in a nutshell…

Benieuwd wat Axxes nu net een Best Workplace maakt? Krijg een inkijk op onze aanpak in ons magazine.

Axxes