Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Bart Geveart - Blog

Het lezen van blogposts heeft ontwikkelaars over de hele wereld al enorm geholpen met het delen en vergaren van kennis. Maar hoe vind je nu al deze waardevolle bronnen? Het vergaren van kennis over een breed spectrum van onderwerpen wordt enorm vergemakkelijkt door het lezen van artikels uit vertrouwelijke en reputabele bronnen. In de komende secties overlopen we enkele noemenswaardige artikels die jou wel eens kunnen helpen tijdens het werk.  

Een geweldig startpunt is "The Morning Brew" blog, gepubliceerd door Cris Alcock, waar je elke dag een oplijsting krijgt van de beste .NET gerelateerde artikels. Deze blog kan je vinden door te surfen naar https://blog.cwa.me.uk/.  

Als het op APIs aankomt, heeft security altijd al een vitale rol gespeeld. De functionele concepten begrijpen is een ding, maar het op een onderhoudbare manier implementeren is een ander verhaal. Waarbij over ecompliceerde security code ertoe kan lijden dat er juist meer veiligheidslekken opduiken dan dat er opgelost worden. In de volgende blogpost wordt een elegante benadering toegelicht om dit te bereiken, waarbij gebruik wordt gemaakt van het IdentityModel NuGet package dat wordt onderhouden door Duende Software. Lees het hier: https://medium.com/@woeterman_94/how-to-automatically-fetch-access-tokens-for-an-http-client-in-net-1fe617545c7c.  

We blijven bij het API onderwerp en kijken naar een van de vele valkuilen die we tegen komen bij het consumeren van APIs in .NET. Een daarvan is "socket starvation", waarbij het aantal uitgaande connecties hoger is dan de beschikbare poorten. Dit kan je hebben door het verkeerd instantiëren van de HttpClient klasse. Om dit te vermijden is het aangeraden om registratie te doen via een HttpClientFactory. Je kan meer info vinden op: https://www.assemblyai.com/blog/getting-started-with-httpclientfactory-in-c-sharp-and-net-5/.  

In deze tijd is het niet ongewoon om situaties tegen te komen die aanzienlijke hoeveelheden code vereisen om externe API's te consumeren. Gelukkig is de OpenAPI specificatie wijdverspreid en kan het consumeren aanzienlijk vergemakkelijken. Dit geldt niet alleen voor backend ontwikkeling, maar ook voor frontend, waardoor veel van het bijbehorende gedoe effectief wordt verlicht en mocking eenvoudiger wordt. Door deze aanpak te combineren met geautomatiseerde beveiliging en de HttpClientFactory is het mogelijk snel, onderhoudbaar en veilig te integreren met andere services. Bovendien werkt het harmonieus samen met de opzet van de HttpClientFactory. Ontdek meer inzichten op:  https://blog.sanderaernouts.com/autogenerate-csharp-api-client-with-nswag.  

Ben je bekend met de wet van Parkinson en de relevantie ervan voor softwareontwikkeling? De wet van Parkinson suggereert in essentie dat taken of projecten zullen uitbreiden om de toegewezen tijd te vullen, ongeacht hun werkelijke complexiteit of werklast. Eenvoudiger gezegd, als je jezelf een week toewijst om een taak uit te voeren die realistisch gezien in een dag kan worden uitgevoerd, zul je waarschijnlijk de hele week nodig hebben om hem af te ronden. Ontdek meer over dit intrigerende concept op:  https://projectricochet.com/blog/parkinsons-law-and-software-development.

Axxes